Cost of living in Bangladesh

Bangladesh, a country located in South Asia, offers several advantages for its residents. One of the main advantages is the low cost of living. With affordable housing, transportation, and food prices, people can enjoy a decent lifestyle without breaking the bank.

Secondly, Bangladesh has a rich cultural heritage. The country is known for its vibrant festivals, traditional music, dance, and literature. This cultural diversity allows residents to experience a unique blend of traditions and customs.

Moreover, Bangladesh offers a variety of natural landscapes. From the beautiful beaches of Cox’s Bazar to the tranquil rivers and lush green countryside, there is no shortage of scenic beauty in the country. This provides opportunities for outdoor activities such as boating, fishing, and hiking, which can be enjoyed by residents.

Furthermore, the people of Bangladesh are known for their warmth and hospitality. Visitors often comment on the friendly and hospitable nature of the locals. This makes it easier for residents to build social connections and feel a sense of community.

Additionally, Bangladesh has made significant progress in the development of its educational sector. The country has a high literacy rate and several prestigious educational institutions. This provides residents with access to quality education and better career opportunities.

Lastly, Bangladesh has a growing economy, primarily driven by the garment industry, agriculture, and remittances from overseas Bangladeshis. This economic growth has led to improvements in infrastructure, healthcare, and technology, benefiting the lives of its residents.

In conclusion, Bangladesh offers a low cost of living, a rich cultural heritage, diverse natural landscapes, friendly people, quality education, and a growing economy. These factors contribute to a fulfilling and rewarding life experience in the country.

Average salaries in Bangladesh

Here are some examples of average monthly earnings for popular positions in Bangladesh:

1. Teacher: The average monthly salary for a teacher in Bangladesh is around 20,000 BDT (approximately 190 EUR or 220 USD).

2. Salesperson: A salesperson in Bangladesh earns an average monthly salary of about 15,000 BDT (approximately 140 EUR or 160 USD).

3. Driver: The average monthly earnings for a driver in Bangladesh is around 12,000 BDT (approximately 110 EUR or 130 USD).

Please note that these figures are approximate and can vary depending on factors such as experience, qualifications, and location within Bangladesh. It’s also important to consider that the cost of living in Bangladesh is significantly lower compared to European or American countries, so these salaries may be sufficient for the local standards.

In conclusion, the average monthly earnings for popular positions in Bangladesh, such as teachers, salespersons, and drivers, range from 12,000 BDT to 20,000 BDT.

Food prices in Bangladesh

Meals in restaurants

Here are some examples of meal prices in restaurants in Bangladesh:

1. Traditional Bengali meal (rice, lentils, vegetables, and fish or meat): 200-300 BDT (2-3 EUR, 2-4 USD)

2. Chicken biryani (a popular rice dish with chicken and aromatic spices): 250-350 BDT (3-4 EUR, 4-5 USD)

3. Beef curry with naan bread: 300-400 BDT (3-5 EUR, 4-6 USD)

4. Vegetable fried rice: 150-200 BDT (2-3 EUR, 2-4 USD)

5. Chicken tikka masala with butter naan: 350-450 BDT (4-5 EUR, 5-6 USD)

6. Mutton kebab with paratha bread: 400-500 BDT (5-6 EUR, 6-7 USD)

7. Prawn curry with steamed rice: 350-450 BDT (4-5 EUR, 5-6 USD)

8. Vegetable biryani: 200-300 BDT (2-3 EUR, 2-4 USD)

9. Fish fry with rice and lentils: 250-350 BDT (3-4 EUR, 4-5 USD)

10. Mixed vegetable curry with roti bread: 200-300 BDT (2-3 EUR, 2-4 USD)

Please note that these prices are approximate and can vary depending on the location and type of restaurant. Additionally, prices may be higher in more upscale or touristy areas.

Grocery shopping

Here is a list of basic food items and their approximate prices in local currency (Bangladeshi Taka), along with their approximate values in euros and US dollars:

1. Rice (1 kg) – 50 Taka (0.59 euros, 0.70 US dollars)

2. Flour (1 kg) – 40 Taka (0.47 euros, 0.56 US dollars)

3. Lentils (1 kg) – 100 Taka (1.18 euros, 1.40 US dollars)

4. Potatoes (1 kg) – 30 Taka (0.35 euros, 0.42 US dollars)

5. Onions (1 kg) – 40 Taka (0.47 euros, 0.56 US dollars)

6. Tomatoes (1 kg) – 60 Taka (0.71 euros, 0.84 US dollars)

7. Chicken (1 kg) – 200 Taka (2.36 euros, 2.80 US dollars)

8. Fish (1 kg) – 300 Taka (3.54 euros, 4.20 US dollars)

9. Eggs (per dozen) – 80 Taka (0.94 euros, 1.12 US dollars)

10. Milk (1 liter) – 70 Taka (0.83 euros, 0.98 US dollars)

Please note that these prices are approximate and may vary depending on the location and market conditions. It’s also important to consider that the cost of living in Bangladesh is relatively lower compared to European or American standards.

Cafes and bars

Here is a list of average prices for beverages served in bars and cafes in Bangladesh:

1. Tea (Chai): 20-30 Bangladeshi Taka (0.23-0.35 Euro, 0.27-0.41 USD)

2. Coffee (Kofi): 80-120 Bangladeshi Taka (0.93-1.40 Euro, 1.10-1.65 USD)

3. Soft Drinks (Ghol): 30-50 Bangladeshi Taka (0.35-0.58 Euro, 0.41-0.69 USD)

4. Fresh Juice (Taja Rosh): 80-120 Bangladeshi Taka (0.93-1.40 Euro, 1.10-1.65 USD)

5. Lassi (Traditional Yogurt Drink): 60-80 Bangladeshi Taka (0.70-0.93 Euro, 0.83-1.10 USD)

6. Milkshake (Dudh Bhat): 100-150 Bangladeshi Taka (1.16-1.75 Euro, 1.38-2.07 USD)

7. Mineral Water (Pani): 20-40 Bangladeshi Taka (0.23-0.47 Euro, 0.27-0.55 USD)

8. Energy Drinks: 150-200 Bangladeshi Taka (1.75-2.32 Euro, 2.07-2.75 USD)

9. Cocktails: 300-500 Bangladeshi Taka (3.49-5.81 Euro, 4.14-6.90 USD)

10. Beer (Bir): 200-300 Bangladeshi Taka (2.32-3.49 Euro, 2.75-4.14 USD)

11. Wine (Rosh): 500-1000 Bangladeshi Taka (5.81-11.63 Euro, 6.90-13.79 USD)

Please note that these prices are approximate and can vary depending on the location and establishment. It’s always a good idea to check the menu or ask the staff for the exact prices before ordering.

Accomodation

Flat rental in Bangladesh

Wynajem mieszkań w Bangladeszu może być stosunkowo tani w porównaniu do innych krajów. Oto orientacyjne koszty wynajmu mieszkań w różnych miastach Bangladeszu:

1. Dhaka:

– Mieszkanie jednopokojowe w centrum miasta: około 15 000-20 000 BDT (około 140-190 EUR, około 160-220 USD) miesięcznie.

– Mieszkanie trzypokojowe w centrum miasta: około 30 000-40 000 BDT (około 280-380 EUR, około 320-440 USD) miesięcznie.

2. Chittagong:

– Mieszkanie jednopokojowe w centrum miasta: około 10 000-15 000 BDT (około 95-140 EUR, około 110-160 USD) miesięcznie.

– Mieszkanie trzypokojowe w centrum miasta: około 20 000-30 000 BDT (około 190-280 EUR, około 220-320 USD) miesięcznie.

3. Sylhet:

– Mieszkanie jednopokojowe w centrum miasta: około 8 000-12 000 BDT (około 75-110 EUR, około 85-130 USD) miesięcznie.

– Mieszkanie trzypokojowe w centrum miasta: około 15 000-25 000 BDT (około 140-235 EUR, około 160-270 USD) miesięcznie.

Warto zauważyć, że ceny mogą się różnić w zależności od lokalizacji, rozmiaru mieszkania, standardu wykończenia i innych czynników. Ponadto, koszty wynajmu mogą być negocjowane, zwłaszcza w przypadku długoterminowych umów najmu.

Ważne jest również uwzględnienie innych kosztów, takich jak opłaty za media (np. prąd, woda, gaz), opłaty za utrzymanie budynku (np. czynsz, opłaty za ochronę), a także koszty transportu i innych usług.

Podsumowując, koszty wynajmu mieszkań w Bangladeszu są stosunkowo niskie w porównaniu do innych krajów. Jednakże, warto dokładnie zbadać lokalny rynek nieruchomości i skonsultować się z lokalnymi agencjami nieruchomości w celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat aktualnych cen i warunków wynajmu.

Buy a house or apartament in Bangladesh

Orientacyjne koszty zakupu domów i mieszkań w Bangladeszu są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rozmiar, standard wykończenia i wiek nieruchomości. Poniżej przedstawiam orientacyjne ceny w lokalnej walucie (taka jak Bangladeski Taka – BDT), oraz ich przybliżone wartości w euro (EUR) i dolarach amerykańskich (USD):

1. Mieszkanie o powierzchni około 50-70 metrów kwadratowych:

– W centrum miasta: 10,000,000 – 20,000,000 BDT (117,000 – 234,000 EUR, 138,000 – 276,000 USD)

– Poza centrum miasta: 5,000,000 – 10,000,000 BDT (58,000 – 117,000 EUR, 69,000 – 138,000 USD)

2. Mieszkanie o powierzchni około 100-150 metrów kwadratowych:

– W centrum miasta: 20,000,000 – 40,000,000 BDT (234,000 – 468,000 EUR, 276,000 – 552,000 USD)

– Poza centrum miasta: 10,000,000 – 20,000,000 BDT (117,000 – 234,000 EUR, 138,000 – 276,000 USD)

3. Dom o powierzchni około 150-200 metrów kwadratowych:

– W centrum miasta: 30,000,000 – 60,000,000 BDT (351,000 – 702,000 EUR, 414,000 – 828,000 USD)

– Poza centrum miasta: 20,000,000 – 40,000,000 BDT (234,000 – 468,000 EUR, 276,000 – 552,000 USD)

Warto zauważyć, że powyższe ceny są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości. Ponadto, koszty zakupu mogą obejmować również dodatkowe opłaty, takie jak podatki, prowizje dla pośredników, koszty notarialne itp.

Wnioskując, ceny zakupu domów i mieszkań w Bangladeszu są zróżnicowane, ale ogólnie rzecz biorąc, są niższe w porównaniu do wielu innych krajów. Warto jednak pamiętać, że koszty zakupu nieruchomości mogą być znaczącym wydatkiem i należy dokładnie zbadać rynek oraz skonsultować się z profesjonalistami przed podjęciem decyzji.

Transport in Bangladesh

Public transport

Here is a list of different forms of public transportation in Bangladesh along with their approximate prices in Bangladeshi Taka (BDT), Euros (EUR), and US Dollars (USD):

1. Rickshaw: The most common mode of transportation in Bangladesh, rickshaws are pedal-powered vehicles. The fare for a short distance ride is around 20-30 BDT (0.23-0.35 EUR, 0.27-0.41 USD).

2. CNG Auto-rickshaw: These three-wheeled vehicles run on compressed natural gas. The fare for a short distance ride is approximately 40-50 BDT (0.47-0.59 EUR, 0.55-0.69 USD).

3. Bus: Buses are widely available in Bangladesh, and their fares vary depending on the distance. For short distances within the city, the fare is around 10-20 BDT (0.12-0.23 EUR, 0.14-0.27 USD).

4. Train: Trains are a popular mode of transportation for longer distances. The fare depends on the class of the train and the distance traveled. For example, a second-class ticket for a 100 km journey can cost around 100-200 BDT (1.17-2.34 EUR, 1.38-2.76 USD).

5. Metro Rail: The metro rail system is currently under construction in Dhaka, the capital city of Bangladesh. The fare structure is yet to be finalized, but it is expected to be affordable for the general public.

6. Taxi: Taxis are available in major cities like Dhaka and Chittagong. The fare is usually metered, and the starting price is around 85 BDT (1 EUR, 1.17 USD), with additional charges for distance traveled.

7. Uber/Pathao: Ride-hailing services like Uber and Pathao are gaining popularity in Bangladesh. The fare is calculated based on distance and time traveled, and it varies depending on the demand and availability.

Please note that these prices are approximate and may vary depending on factors such as location, time of day, and demand. It is always advisable to confirm the fare with the driver or service provider before starting the journey.

Fuel prices

Here are some examples of fuel prices in Bangladesh:

– Petrol (Octane): 89 Taka per liter (1 Euro = 118 Taka, 1 USD = 103 Taka)

– Diesel: 76 Taka per liter (1 Euro = 118 Taka, 1 USD = 103 Taka)

– Compressed Natural Gas (CNG): 40 Taka per kilogram (1 Euro = 118 Taka, 1 USD = 103 Taka)

Please note that these prices are approximate and may vary slightly depending on the location and current market conditions. It’s always a good idea to check with local gas stations for the most up-to-date prices.

In recent years, Bangladesh has experienced fluctuations in fuel prices due to various factors such as global oil prices, exchange rates, and government policies. The government of Bangladesh has implemented measures to stabilize fuel prices and ensure affordability for the general public.

Fuel prices play a significant role in the economy of Bangladesh as they impact transportation costs, inflation rates, and overall living expenses. The government closely monitors and regulates fuel prices to maintain a balance between affordability for consumers and sustainability for the energy sector.

It’s worth noting that fuel subsidies are also provided by the government to certain sectors, such as agriculture and public transportation, to support their operations and keep prices stable.

Overall, fuel prices in Bangladesh are relatively lower compared to many other countries, which helps to keep transportation costs affordable for the majority of the population.

Vehicles rental

Here are some examples of rental prices for vehicles such as cars or scooters in Bangladesh:

1. Car rental:

– Economy car: 2,000 BDT per day (23 EUR, 27 USD)

– Mid-size car: 3,500 BDT per day (40 EUR, 47 USD)

– Luxury car: 6,000 BDT per day (69 EUR, 81 USD)

2. Scooter rental:

– 125cc scooter: 500 BDT per day (6 EUR, 7 USD)

– 150cc scooter: 700 BDT per day (8 EUR, 9 USD)

– 200cc scooter: 1,000 BDT per day (12 EUR, 14 USD)

Please note that these prices are approximate and may vary depending on the rental company, location, and duration of the rental. It’s always recommended to check with local rental agencies for the most accurate and up-to-date prices.

In Bangladesh, the local currency is Bangladeshi Taka (BDT). The conversion rates to Euro and US Dollar mentioned above are based on approximate values and may vary due to currency fluctuations.

Entertainment prices in Bangladesh

Here is a list of different forms of entertainment in Bangladesh along with their approximate prices in Bangladeshi Taka (BDT), Euros (EUR), and US Dollars (USD):

1. Movie ticket: 250 BDT (2.90 EUR, 3.40 USD)

2. Concert ticket: 500-3000 BDT (5.80-34.80 EUR, 6.80-40.60 USD)

3. Amusement park entry: 300-1000 BDT (3.50-11.60 EUR, 4.10-13.60 USD)

4. Bowling: 300-500 BDT per game (3.50-5.80 EUR, 4.10-6.80 USD)

5. Indoor trampoline park: 500-1000 BDT per hour (5.80-11.60 EUR, 6.80-13.60 USD)

6. Escape room experience: 1000-2000 BDT per person (11.60-23.20 EUR, 13.60-27.20 USD)

7. Water park entry: 500-1500 BDT (5.80-17.40 EUR, 6.80-20.20 USD)

8. Live theater performance: 500-2000 BDT (5.80-23.20 EUR, 6.80-27.20 USD)

9. Sports event ticket: 200-1000 BDT (2.30-11.60 EUR, 2.70-13.60 USD)

10. Art exhibition entry: 100-500 BDT (1.20-5.80 EUR, 1.40-6.80 USD)

Please note that these prices are approximate and may vary depending on the location, popularity, and quality of the entertainment venue or event. It is always recommended to check the current prices before planning any entertainment activities in Bangladesh.

Basic services in Bangladesh

Here is a list of basic services and their approximate prices in Bangladesh:

1. Cinema ticket: 200-500 BDT ($2.35-$5.88) depending on the location and type of cinema.

2. Haircut (men): 200-500 BDT ($2.35-$5.88) in a regular salon.

3. Haircut (women): 500-1500 BDT ($5.88-$17.65) in a regular salon.

4. Beauty salon services:

– Manicure: 300-800 BDT ($3.53-$9.41)

– Pedicure: 400-1000 BDT ($4.71-$11.76)

– Facial: 800-2000 BDT ($9.41-$23.53)

– Waxing (full leg): 1000-2000 BDT ($11.76-$23.53)

5. Massage: 1000-3000 BDT ($11.76-$35.29) for a one-hour session in a spa or wellness center.

6. Car mechanic services:

– Oil change: 500-1000 BDT ($5.88-$11.76)

– Brake pad replacement: 1000-2000 BDT ($11.76-$23.53)

– Engine tune-up: 2000-5000 BDT ($23.53-$58.82)

Please note that these prices are approximate and can vary depending on the location, quality of service, and specific requirements. It is always recommended to check with the service provider for the most accurate and up-to-date prices.

Healthcare

Here is a list of prices for private healthcare services in Bangladesh:

1. Visit to a specialist doctor: The cost of a consultation with a specialist doctor in Bangladesh can range from 500 BDT to 2,000 BDT (approximately 5 to 20 euros or 6 to 24 US dollars).

2. Visit to a dentist: The cost of a dental check-up or consultation with a dentist in Bangladesh can range from 500 BDT to 2,000 BDT (approximately 5 to 20 euros or 6 to 24 US dollars).

3. Eye examination by an ophthalmologist: The cost of an eye examination by an ophthalmologist in Bangladesh can range from 500 BDT to 2,000 BDT (approximately 5 to 20 euros or 6 to 24 US dollars).

4. Prescription medications: The cost of prescription medications in Bangladesh can vary depending on the specific medication. However, as a general estimate, the cost of common prescription medications can range from 100 BDT to 500 BDT (approximately 1 to 5 euros or 1 to 6 US dollars).

It is important to note that these prices are approximate and can vary depending on the location, reputation, and expertise of the healthcare provider. Additionally, the prices mentioned above are for private healthcare services and may not include any additional costs such as laboratory tests, procedures, or hospitalization fees.

In Bangladesh, the healthcare system is a mix of public and private sectors. Public healthcare services are generally more affordable but may have longer waiting times and limited resources. Private healthcare services, on the other hand, offer quicker access to healthcare but at a higher cost.

Vacations and trips

Here is a list of prices related to vacations and trips in Bangladesh:

1. Accommodation:

– Budget hotel: 500-1000 BDT per night (5-10 EUR, 6-12 USD)

– Mid-range hotel: 1500-3000 BDT per night (15-30 EUR, 18-36 USD)

– Luxury hotel: 5000-10000 BDT per night (50-100 EUR, 60-120 USD)

2. Transportation:

– Local bus fare: 10-20 BDT per trip (0.1-0.2 EUR, 0.12-0.24 USD)

– Rickshaw ride: 20-50 BDT per trip (0.2-0.5 EUR, 0.24-0.6 USD)

– Taxi fare: 100-200 BDT per 5 km (1-2 EUR, 1.2-2.4 USD)

– Domestic flight: 3000-8000 BDT per one-way ticket (30-80 EUR, 36-96 USD)

3. Food and drinks:

– Street food: 50-100 BDT per meal (0.5-1 EUR, 0.6-1.2 USD)

– Local restaurant: 200-500 BDT per meal (2-5 EUR, 2.4-6 USD)

– Western-style restaurant: 500-1500 BDT per meal (5-15 EUR, 6-18 USD)

– Bottle of water: 20-30 BDT (0.2-0.3 EUR, 0.24-0.36 USD)

– Local beer: 200-300 BDT per bottle (2-3 EUR, 2.4-3.6 USD)

4. Sightseeing and activities:

– Entrance fee to historical sites: 100-500 BDT per person (1-5 EUR, 1.2-6 USD)

– Boat ride in Sundarbans: 2000-5000 BDT per person (20-50 EUR, 24-60 USD)

– Safari in national parks: 1000-3000 BDT per person (10-30 EUR, 12-36 USD)

– Guided city tour: 500-1000 BDT per person (5-10 EUR, 6-12 USD)

Please note that these prices are approximate and can vary depending on the location, season, and quality of services. It’s always a good idea to check the current exchange rates and compare prices before making any bookings or purchases.

Clothes and accessories

The average prices of clothing and accessories in Bangladesh are as follows:

1. T-shirts: 300-500 Bangladeshi Taka (€3-€5 / $3.5-$6)

2. Shirts: 500-1000 Bangladeshi Taka (€5-€10 / $6-$12)

3. Jeans: 1000-2000 Bangladeshi Taka (€10-€20 / $12-$24)

4. Dresses: 1000-3000 Bangladeshi Taka (€10-€30 / $12-$36)

5. Skirts: 500-1500 Bangladeshi Taka (€5-€15 / $6-$18)

6. Shorts: 300-800 Bangladeshi Taka (€3-€8 / $3.5-$9.5)

7. Sweaters: 1000-2000 Bangladeshi Taka (€10-€20 / $12-$24)

8. Jackets: 1500-3000 Bangladeshi Taka (€15-€30 / $18-$36)

9. Shoes: 1000-3000 Bangladeshi Taka (€10-€30 / $12-$36)

10. Bags: 500-2000 Bangladeshi Taka (€5-€20 / $6-$24)

Please note that these prices are approximate and may vary depending on the brand, quality, and location of the store. Additionally, it is important to consider that bargaining is common in Bangladesh, so the final price may be lower than the listed average.